Bildband – Dresden

Bildband Dresden: Erscheinungsjahr: 2014, 108 Seiten im Hardcover, Fadenbindung, 200g Naturpapier matt, Preis: 25 Euro. Bestellbar per Mail.